BI

Extracting Metadata from the Power BI Report File

The more and more is Power BI used everywhere it’s starting to be really painful to incorporate it in any metadata management solution. This article is a result of 10 hours investigation on how to get metadata from Power BI files. To be honest, a lot of workarounds, community tools,…

Read more
BI

Reporting Services samples for AdventureWorks2017

AdventureWorks is the sample database for SQL Server. It is updated with every new release of SQL Server major version and you can download it from its official location. Samples for SQL Server Reporting Services were built against this database a long time ago and the most recent version can…
BI

Power BI Report Server release schedule

Who is using Power BI Report Server in regular production with many users creating and publishing reports in Power BI Desktop is facing one crucial issue: there is regular monthly release for Power BI desktop but releases for Report Server for Power BI are coming unexpectedly even Microsoft has announced…

Read more
BI

Power BI Helper

Power BI Helper is a smart tool that allows us to analyze Power BI Desktop files or connect to the model running inside the Power BI Desktop instance and check various performance-related statistics or metadata. In the latest major update released in December 2019, it brings a huge list of…
BI

Jak zakázat přihlašovací dialog při spuštění Power BI Desktop?

Při spuštění Power BI Desktop nám stále vyskakuje přihlašovací formulář, který nás vybízí k registraci do powerbi.com nebo k přihlášení k již existujícímu účtu. Dialogy sice můžeme odklikat tím, že na prvním z nich zvolíme přihlášení k existujícímu účtu a následně přihlašovací formulář stornujeme, což ovšem není určitě ideální scénář,…
BI

Stručný přehled Power BI služeb a nástrojů

Power BI neboli Power Business Inteligence je sada nástrojů a služeb z dílny Microsoftu určená k rychlé a efektivní analýze dat z různých zdrojů a graficky působivé prezentaci získaných výsledků. Důležitým konceptem, který stojí na pozadí, je “Self-service BI”, velmi volně přeloženo “udělej si sám”, což v praxi znamená, že…

Read more
BI

Enable Remote Errors in Reporting Services

If there is an error during report data retrieval or rendering then a message is displayed saying an error has occurred and for more details we should navigate to report server or enable remote errors on it. This is not a very useful message but it is meaningful from the…
BI

Připojení ke kostce analytických služeb

Excel je v současné době v rámci strategie Microsoftu a jeho konceptu Self BI prosazován jako hlavní nástroj pro analýzu dat, ať již relačních či multidimensionálních. S každou další verzí Office je rozšiřován seznam datových zdrojů, k nimž se lze připojit, a pro podporované datové zdroje se objevuje řada dalších…
BI

Instalace multidimensionální databáze AdwentureWorks 2014

Microsoft poskytuje pro testování a výuku svých produktů testovací databáze, které obsahují data společnosti AdwentureWorks, fiktivního prodejce kol a cyklistických doplňků. Databáze jsou publikovány na Codeplexu pro různé verze SQL Serveru. V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat relační databázi a nad ní postavený multidimensionální model pro SQL…

Read more