BI

Extracting Metadata from the Power BI Report File

The more and more is Power BI used everywhere it’s starting to be really painful to incorporate it in any metadata management solution. This article is a result of 10 hours investigation on how to get metadata from Power BI…
BI

Power BI Report Server release schedule

Who is using Power BI Report Server in regular production with many users creating and publishing reports in Power BI Desktop is facing one crucial issue: there is regular monthly release for Power BI desktop but releases for Report Server…
Power BI Helper
BI

Power BI Helper

Power BI Helper is a smart tool that allows us to analyze Power BI Desktop files or connect to the model running inside the Power BI Desktop instance and check various performance-related statistics or metadata. In the latest major update…
BI

Jak zakázat přihlašovací dialog při spuštění Power BI Desktop?

Při spuštění Power BI Desktop nám stále vyskakuje přihlašovací formulář, který nás vybízí k registraci do powerbi.com nebo k přihlášení k již existujícímu účtu. Dialogy sice můžeme odklikat tím, že na prvním z nich zvolíme přihlášení k existujícímu účtu a…
BI

Stručný přehled Power BI služeb a nástrojů

Power BI neboli Power Business Inteligence je sada nástrojů a služeb z dílny Microsoftu určená k rychlé a efektivní analýze dat z různých zdrojů a graficky působivé prezentaci získaných výsledků. Důležitým konceptem, který stojí na pozadí, je “Self-service BI”, velmi…