Azure

Getting Tabular Object Model from Power BI XMLA Endpoint

It’s very easy to get TOM (Tabular Object Model) for datasets hosted in Power BI Service and extract various metadata from it (tables, measures, etc.). We will do it just now using a simple C# console application and download TOM for one sample dataset using Power BI User credentials. Similarly,…

Read more
Azure

Accessing the Power BI Admin API as Service Principal

End of the year 2020 Microsoft extended the Power BI Service API with new admin access-related endpoints and added the option to use Service Principal instead of a dedicated administrative account for connection. You can read more details on it in this official Power BI  Blog post. In this step-by-step…
Azure

Power BI API Connector (sample application)

PowerBIApiConnector is a simple console application that will help you to test two things: a connection to Azure Active Directory and that you have properly configured an Azure application to access the Power BI Admin Read-Only API. Application is created in .NET.Core 5.0 and you can download it as: PowerBIApiConnector_Executable…
BI

Extracting Metadata from the Power BI Report File

The more and more is Power BI used everywhere it’s starting to be really painful to incorporate it in any metadata management solution. This article is a result of 10 hours investigation on how to get metadata from Power BI files. To be honest, a lot of workarounds, community tools,…

Read more
BI

Power BI Report Server release schedule

Who is using Power BI Report Server in regular production with many users creating and publishing reports in Power BI Desktop is facing one crucial issue: there is regular monthly release for Power BI desktop but releases for Report Server for Power BI are coming unexpectedly even Microsoft has announced…
BI

Power BI Helper

Power BI Helper is a smart tool that allows us to analyze Power BI Desktop files or connect to the model running inside the Power BI Desktop instance and check various performance-related statistics or metadata. In the latest major update released in December 2019, it brings a huge list of…
BI

Jak zakázat přihlašovací dialog při spuštění Power BI Desktop?

Při spuštění Power BI Desktop nám stále vyskakuje přihlašovací formulář, který nás vybízí k registraci do powerbi.com nebo k přihlášení k již existujícímu účtu. Dialogy sice můžeme odklikat tím, že na prvním z nich zvolíme přihlášení k existujícímu účtu a následně přihlašovací formulář stornujeme, což ovšem není určitě ideální scénář,…

Read more
BI

Stručný přehled Power BI služeb a nástrojů

Power BI neboli Power Business Inteligence je sada nástrojů a služeb z dílny Microsoftu určená k rychlé a efektivní analýze dat z různých zdrojů a graficky působivé prezentaci získaných výsledků. Důležitým konceptem, který stojí na pozadí, je “Self-service BI”, velmi volně přeloženo “udělej si sám”, což v praxi znamená, že…