T-SQL

TRY & CATCH pattern

TRY & CATCH should be used where reasonable to prevent unhandled exceptions in T-SQL code and routines. It’s prepared for copy/paste purposes for everyday use. We may have two basic types of pattern: The new one using THROW keyword The legacy one with RAISERROR() THROW version: BEGIN TRY BEGIN TRAN…

Read more
T-SQL

Výpis chyb z CATCH bloku

Při psaní složitějších rutin v T-SQL a zejména při zanořování uložených procedur a dalších pokročilých scénářích je určitě na místě předejít nekontrolovaným chybám využitím konstrukce TRY & CATCH. Pokud nějaká chyba přeci jen nastane a zachytíme ji v CATCH bloku, potřebujeme vědět, o jakou chybu se jedná. Pokud nepošleme chybu…