T-SQL

TRY & CATCH

TRY … CATCH šablona pro běžné ošetření klíčového sql kódu pro udržení datové integrity. Při použití v uložených procedurách, které jsou do sebe vzájemně vnořeny, je třeba dbát pravidla, že počet otevřených transakcí  (@@TRANCOUNT) musí být po opuštění vnořené procedury stejný jako byl v…
T-SQL

Výpis chyb z CATCH bloku

Při psaní složitějších rutin v T-SQL a zejména při zanořování uložených procedur a dalších pokročilých scénářích je určitě na místě předejít nekontrolovaným chybám využitím konstrukce TRY & CATCH. Pokud nějaká chyba přeci jen nastane a zachytíme ji v CATCH bloku,…