SQL Server

Identity sloupce a práce s nimi

Dnes se podíváme na stručný přehled všech důležitých funkcí, globálních proměnných a DBCC příkazů pro práci s IDENTITY hodnotami v SQL Serveru. Programátoři často chybují, kdy použít kterou z nich, zejména pak z neznalosti toho, jak se jednotlivé funkce chovají v rámci kontextu, ve kterém jsou volány (tělo uložené procedury,…