T-SQL

APPROX_COUNT_DISTINCT()

APPROX_COUNT_DISTINCT() is nice new function announced currently to be in public preview for Azure. Being well known for Oracle users is now joining (like many other things:)) also the Microsoft world. This function is designed to provide aggregations across large…
T-SQL

Removing decimal places from a number without rounding

ROUND() is a well-known function in SQL Server. Most of us know only that two parameters can be used like ROUND(99,95, 2). This will do standard mathematical up/down rounding of numbers in the first parameter for the number of decimal…
T-SQL

TRIM() přichází: LTRIM(RTRIM()) v propadlišti dějin

Nová funkce TRIM(), která přichází v SQL Serveru 2017, je opravu jen logickou kombinací dvou funkcí RTRIM() a LTRIM() vnořených do sebe, ale i tak se jedná o milé vylepšení T-SQL jazyka, který se tím kompatibilitou zase o kousek blíží…
T-SQL

TRANSLATE() jako alternativa k řetězení REPLACE() funkcí

Další novou zajímavou funkcí pro práci s řetězci v SQL Serveru 2017 je funkce TRANSLATE(), která funguje jako šikovná náhrada více REPLACE() funkcí vnořených do sebe. Funkce má tři vstupní parametry: TRANSLATE ( inputString, characters, translations) inputString je řetězec, v…
SQL Server

Executing Scalar Functions

There are several ways how to execute scalar functions. A lot of them are well known: using SELECT or SET. But did you know that you can use EXECUTE too? We will play with all the options in this article…
T-SQL

Modifying data using table valued functions

Is it possible to modify data in T-SQL using inline table valued functions? It´s surprising, but YES, it´s possible. If we will remember the sentence from BOL, that we can think about inline table valued functions as  they are like…
T-SQL

Window funkce v T-SQL

Základní window funkce v SQL Serveru známe všichni: ROW_NUMBER(),  RANK(), DENSE_RANK() a NTILE(). K nim se v dalších verzích SQL Serveru přidaly ještě funkce LEAD() a LAG(), na ty se ale podíváme někdy příště. Dnešní článek se nebude věnovat detailům…