T-SQL

APPROX_COUNT_DISTINCT()

APPROX_COUNT_DISTINCT() is nice new function announced currently to be in public preview for Azure. Being well known for Oracle users is now joining (like many other things:)) also the Microsoft world. This function is designed to provide aggregations across large…
T-SQL

Removing decimal places from number without rounding

ROUND() is well known function in SQL Server. Most of us knows only that two parameters can be user like ROUND(99,95, 2). This will do standard mathematical up/down rounding of number in first parameter for number of decimal places from…
T-SQL

TRIM() přichází: LTRIM(RTRIM()) v propadlišti dějin

Nová funkce TRIM(), která přichází v SQL Serveru 2017, je opravu jen logickou kombinací dvou funkcí RTRIM() a LTRIM() vnořených do sebe, ale i tak se jedná o milé vylepšení T-SQL jazyka, který se tím kompatibilitou zase o kousek blíží…
T-SQL

TRANSLATE() jako alternativa k řetězení REPLACE() funkcí

Další novou zajímavou funkcí pro práci s řetězci v SQL Serveru 2017 je funkce TRANSLATE(), která funguje jako šikovná náhrada více REPLACE() funkcí vnořených do sebe. Funkce má tři vstupní parametry: Transact-SQL TRANSLATE ( inputString, characters, translations) 1 TRANSLATE ( inputString, characters, translations) inputString je řetězec, v němž chceme provést nahrazení…
SQL Server

Executing Scalar Functions

There are several ways how to execute scalar functions. A lot of them are well known: using SELECT or SET. But did you know that you can use EXECUTE too? We will play with all the options in this article…
T-SQL

Modifying data using table valued functions

Is it possible to modify data in T-SQL using inline table valued functions? It´s surprising, but YES, it´s possible. If we will remember the sentence from BOL, that we can think about inline table valued functions as  they are like…
T-SQL

Window funkce v T-SQL

Základní window funkce v SQL Serveru známe všichni: ROW_NUMBER(),  RANK(), DENSE_RANK() a NTILE(). K nim se v dalších verzích SQL Serveru přidaly ještě funkce LEAD() a LAG(), na ty se ale podíváme někdy příště. Dnešní článek se nebude věnovat detailům…