T-SQL

Převod seznamu hodnot s oddělovačem do tabulky pomocí XML

Klasický problém, který řešíme téměř každý den je, jak si převést seznam hodnot oddělených čárkou nebo jiným znakem z textového řetězce do tabulkového formátu, abychom s daty mohli dále pracovat. Jednou z možností je využití schopností T-SQL jazyka pro práci s XML daty. Náš testovací řetězec si jednoduše pomocí REPLACE()…

Read more
SQL Server

Extracting data from XML

Getting data from XML is much easier with native support of XML in SQL Server. But it still requires solid knowledge of XML specific things like XPATH or XQUERY. The goal of this article is to collect some useful examples of how to extract values from XML and save time…
SQL Server

Spojení řetězců pomocí FOR XML PATH

Spojení textových řetězců z více sloupců na řádek můžeme v SQL Serveru v edicích 2016 a nižších vyřešit pomocí FOR XML PATH a je to i vůbec nejpoužívanější způsob. V SQL Serveru 2017 dosáhneme stejného výsledku mnohem elegantnější cestou pomocí funkce STRING_AGG(), která ve všem plně nahradí FOR XML PATH.