SQL Server

Připojení Resource databáze

Resource databáze je systémová databáze SQL Serveru, která normálně není uživateli přístupná a není ani viditelná ve stromu databází v Management Studiu. Přesto se objekty v ní obsažené zobrazují v každé uživatelské databázi v rámci sys.* a dalších schémat. V…