BI

Extracting Metadata from the Power BI Report File

The more and more is Power BI used everywhere it’s starting to be really painful to incorporate it in any metadata management solution. This article is a result of 10 hours investigation on how to get metadata from Power BI files. To be honest, a lot of workarounds, community tools,…

Read more
SQL Server

Reporting Services 2017 - Kde najít licenční klíč?

V SQL Serveru 2017 již nejsou Reporting Services součástí standardní instalace jako jedna z volitelných položek, ale je třeba stáhnout  jako samostatný instalační balíček. Při instalaci jsme potom vyzvání k volbě, zda chceme nainstalovat Developer/Evaluation edici nebo zadat licenční klíč pro instalaci do produkčního prostředí. Kde ovšem klíč najít? V…
BI

Enable Remote Errors in Reporting Services

If there is an error during report data retrieval or rendering then a message is displayed saying an error has occurred and for more details we should navigate to report server or enable remote errors on it. This is not a very useful message but it is meaningful from the…
SQL Server

Vytvoření datumové řady pro reporty s pohyblivou časovou osou

Pokud potřebujeme vytvořit report, který nám bude ukazovat například počet objednávek za posledních třicet dnů zpět, potřebujeme získat datový set, který bude obsahovat řádek pro každý den a k němu odpovídající počet objednávek. V následujícím tutoriálu si ukážeme jednoduchou implementaci pomocí rekurzivní definice tabulky  a také příklad použití výsledných dat…

Read more