SQL Server

Sequences

Sequences come new with the SQL Server 2012 and finally include ANSI standard for generating numerical sequences, which had been missing in the SQL Server until now. Neither IDENTITY nor other various custom solutions were fully able to replace it. Sequences are independent objects, which we can created on the…

Read more
T-SQL

Sekvence

Sekvence přicházejí jako novinka s SQL Serverem 2012 a přinášejí konečně ANSI standard pro generování číselných sekvencí, který v SQL Serveru dosud chyběl a ani IDENTITY či jiná různá řešení na míru ho nemohla plně nahradit. Sekvence jsou samostatné objekty, které můžeme vytvářet na úrovni databázových schémat, a nejsou přiřazeny…