BI

Jak zakázat přihlašovací dialog při spuštění Power BI Desktop?

Při spuštění Power BI Desktop nám stále vyskakuje přihlašovací formulář, který nás vybízí k registraci do powerbi.com nebo k přihlášení k již existujícímu účtu. Dialogy sice můžeme odklikat tím, že na prvním z nich zvolíme přihlášení k existujícímu účtu a následně přihlašovací formulář stornujeme, což ovšem není určitě ideální scénář, kdy Power BI Desktop distribuujete většímu množství uživatelům v podnikovém prostředí, které nevyužívá powerbi.com.

Pomocí zde popsaného postupu je možné zakázat zobrazování Sign-up formuláře při spuštění Power BI Desktop na úrovni registru, tedy rámci podnikového prostředí hromadně pomocí distribuce příslušné Policy.

Při instalaci Power BI Desktop na WINDOWS 10 uvedený klíč v registru zcela chybí, proto je přikládám zde:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Power BI Desktop] “ShowLeadGenDialog”=dword:00000000

Stačí jej vložit do souboru s příponou *.reg a spustit.

Po aplikaci se Power BI Desktop spustí rovnou takto:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *