BI

Stručný přehled Power BI služeb a nástrojů

Power BI neboli Power Business Inteligence je sada nástrojů a služeb z dílny Microsoftu určená k rychlé a efektivní analýze dat z různých zdrojů a graficky působivé prezentaci získaných výsledků. Důležitým konceptem, který stojí na pozadí, je “Self-service BI”, velmi volně přeloženo “udělej si sám”, což v praxi znamená, že nástroje Power BI by nám měly umožnit stát se plnohodnotnými datovými analytiky a učinit nás co nejvíce nezávislými na vývojářích, firemním IT nebo externím dodavateli, což byly ještě několik let zpět v podstatě jediné možnosti, jak pracovat se složitějšími nebo objemnějšími daty, kde již Excel nebyl to úplně ideální řešení. Samozřejmě to neznamená, že by odzvonilo olapovým kostkám nebo Reporting Services. Právě naopak: Power BI nástroje umožňují uživatelům přistupovat ke kostkám a podobným datovým zdrojů a vytvářet jednoduše atraktivní reporty a vývojáři se mohou více soustředit na tvorbu datových zdrojů a řešit komplexní problémy, zatímco uživatelé si dokáží mnohá data načíst sami a provést efektivní analýzu a vizualizace bez další asistence. V článku se seznámíme se základními nástroji a službami z rodiny Power BI včetně jejich cloudové verze.

PowerBI služby a nástroje můžeme rozdělit do tří velkých skupin:

 • www.powerbi.com – cloudová služba, umožňující jak datovou analýzu, tak publikování reportů z desktopových a mobilních aplikací, sdílení dat a spoustu dalších funkcionality, které se typicky ke cloudovým službám vážou.
 • Power BI Desktop – plnohodnotná desktopová aplikace pro snadné vytváření a publikování graficky pokročilých reportů. Obsahuje následující moduly:
  • Power Query
   • Pokročilý nástroj k extrakci dat z velkého množství podporovaných datových zdrojů a jejich transformaci pomocí jazyka M
  • Power Pivot
   • In-memory nástroj pro datové modelování, práci s relacemi, agregacemi a výrazy.
  • Power View
   • Interaktivní nástroj pro vizualizaci dat se širokou podporou různých vizuálních prvků a jejich vzájemnou interakci.
 • Power BI doplňky pro Excel
  • Excel je stále primárním nástrojem pro datovou analýzu a doplňky, které je možné v něm aktivovat nebo jsou jeho nativní součástí od verze 2016, jej vybavují velmi podobnou funkcionalitou, jakou nabízí Power BI Dektop, a přinášejí i některé pokročilé funkce, které pro změnu v Power BI Desktop dostupné nejsou.
  • Power Pivot
   • Umožňuje přímo v Excelu vytvářet komplexní datové modely s relacemi, hierarchiemi, pokročilými agregacemi a výrazy.
   • Data v modelu jsou zpracovávána přímo v paměti (xVelocity, Vertipaq engine) a můžeme dotazovat řádově větší objemy dat mnohem efektivněji, než jsou-li data uložena v listech
  • Power Query
   • Samostatný plugin pro vytváření pokročilých dotazů z nejrůznějších datových zdrojů – orientován na ETL proces.
   • Od verze Excel 2016 již není nutné instalovat plugin samostatně a Power Query je přímo součástí záložky Data.
   • Podporuje široké množství datových zdrojů od SQL Serveru, Analytických služeb, Sharepoint, XML až po Facebook nebo Google Analytics.
  • Power View
   • Nástroj pro vytváření graficky působivých a především interaktivních reportů nad různými datovými zdroji.
  • Power Map
   • Nástroj pro rychlé a jednoduché zobrazování dat v mapách a mapových grafech podle geografických údajů z datového zdroje.
   • V Office 2016 přejmenováno na 3D Maps (ale stále dostupné jako COM doplněk PowerMap)
 • Power BI Report Server
  • Speciální edice Microsoft Reporting Services, která umožňuje zobrazovat soubory vytvořené pomocí Power BI Desktop v on-premise prostředí stejně jako klasických reporty SSRS (paginated reports).
  • Pro tvorbu reportů vyžaduje speciální edici Power BI Desktop for Report Server.
 • Power BI Mobile Apps
  • Mobilní aplikace pro zobrazování Power BI sestav na platformách Android, Apple či Windows Mobile

V praxi se můžeme setkat ještě s produktem pod označením “Power BI for Office 365”, jehož podpora ale byla od 31.12.2015 omezena a od 31.3.2016 byl definitivně označen za zastaralý. Aktivním předplatitelům byla nabídnuta možnost přejít na Power BI Pro službu a podrobnosti najdeme v článku Migrating to the new Power BI experience.

Cena

Pokud se bavíme o ceně za Power BI, máme na mysli především její cloudovou verzi a řešení pro on-premise(Power BI Report Server) . Power BI Desktop je zdarma, své lokální reporty tedy můžete vytvářet bez omezení.

Cloudová služba Power BI existuje ve Free a placené Pro nebo Premium verzi.  Ve free verzi si vyzkoušíte vše podstatné, především prohlížení datových sestav na webu. Hlavními důvody, které by nás mohly vést k pořízení placené verze, jsou především pokročilé moduly pro import dat z interních datových zdrojů (On Premise prostředí – Personal Data Gateway), emailové subscribce nebo sdílení sestav s ostatními uživateli.

Power BI Premium je určeno především pro podnikové prostřední a integraci s on-premise řešeními.

Detalní srovnání Free, Pro a Premium najdete zde.

Aktuální cena Pro verze je $9.99 za uživatele a měsíc, což lze považovat za relativně rozumné nastavení i pro českého uživatele.

Pokud si budete chtít Power BI vyzkoušet, je třeba pamatovat na jednu podstatnou skutečnost: pro registraci není možné využít emailové adresy z volně dostupných poštovních služeb (*.hotmail, *.gmail, atd. a bohužel ani řadu českých freemailových služeb), ale je nutné použít pracovní emailovou adresu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *