T-SQL

Jak chytře na zápis volání sp_executesql?

sp_executesql známe a používáme všichni pro vykonání dynamicky generovaného T-SQL kódu. Viděl jsem již nejrůznější zápisy a jmenné konvence, které se zdály na první pohled nekomplikované a vyhovující, ale s narůstající složitostí kódu se více a více od ideálu vzdalovaly. V průběhu let praxe jsem si oblíbil zápis níže, který…

Read more
SQL Server

Nedokumentované uložené procedury

Každá edice SQL Serveru zahrnuje množství uložených a extended procedur, které nejsou zmíněny v oficiální dokumentaci, což znamená především to, že jsou určeny pouze pro interní potřebu Microsoftu a mohou být kdykoliv změněny nebo odstraněny. Přesto je spousta z nich nebývale užitečná a používána široce i komunitou. Dnes se podíváme…
SQL Server

Dočasné uložené procedury

Že je možné v SQL Serveru vytvářet také dočasné uložené procedury ví opravdu jen málo kdo. Ptám se na to s oblibou při náboru nových kandidátů a 9 z 10 se mne zeptá, že jsem měl zřejmě na mysli dočasné tabulky, případně začnou mluvit rovnou o nich. Tedy ano, opravdu…