DBA

OdbcPrec() and OdbcScale() functions

I have discovered these two functions accidentally when searching for something else. I was trying to find more information about them but there is nothing in the official documentation and these function can’t be found in any metadata view like…
DBA

Background process can block restore of database

We can use database snapshots for the development of new databases or fine tunning complex upgrade scripts. All active connections must be closed before the database can be restored from a database snapshot. Closing of active connections manually via Activity…
DBA

Kde najít SQL Server 2017 Configuration Manager

Když nainstalujete SQL Server 2017 na nejnovější Windows 10 a bude chtít pomocí SQL Server Configuration Manageru změnit parametry instance, bude jeho ikonu hledat v nainstalovaných programech marně. Nově je totiž Configuration Manager distribuován jako snap-in do Microsoft Management Console…
DBASQL Server

Ochrana databáze před smazáním

Občas se zkrátka a dobře nedá vždy zabránit tomu, že přijde seshora příkaz, aby ten a ten dostal admin práva na produkci. Jako správný paranoidní DBA to ale nenecháte jen tak a pojistíte si alespoň ten nejhorší možný scénář: že…
DBA

Logging schema changes using DDL trigger

Logging schema changes (DDL) in the database is a common requirement in many organizations or development teams. We can choose from many tools offering complex auditing or write our solution. Let’s build our one and keep it as simple as…