BI

Připojení ke kostce analytických služeb

Excel je v současné době v rámci strategie Microsoftu a jeho konceptu Self BI prosazován jako hlavní nástroj pro analýzu dat, ať již relačních či multidimensionálních. S každou další verzí Office je rozšiřován seznam datových zdrojů, k nimž se lze připojit, a pro podporované datové zdroje se objevuje řada dalších možností nastavení.

V tomto článku si ukážeme, jak se jednoduše připojit z Excelu k datovým kostkám Analysis services. Pokud nemáte k dispozici žádnou kostku, můžete si nainstalovat testovací kostku AdwentureWorks2014 pomocí návodu v článku Instalace multidimensionální databáze AdwentureWorks 2014. V ukázce budeme používat Excel 2013 Professional.

1. Otevřeme si nový prázdný list a přejdeme to nabídky Data -> Z jiných zdrojů a zvolíme možnost Ze služby Analysis Services.

Screenshot - 9. 7. 2015 , 21_12_27

2. Zadáme název instance Analysis Services, v našem případě jde o instanci pojmenovanou a zadáváme ji ve formátu NAZEV_POCITACE\INSTANCE. Pokud je instance nepojmenovaná, pak zadáme pouze název počítače.

Screenshot - 9. 7. 2015 , 21_16_49

3. Pokud se jsme zadali správně jméno instance a oprávnění, vidíme dialog, ve kterém můžeme vybírat analytickou databázi a připojit se k některé z kostek nebo perspektiv v ní obsažených. Jedna databáze Analysis Services může obsahovat více kostek a kostky mohou obsahovat perspektivy, které si můžeme představit jako zobrazení pouze některých objektů kostky pro snadnější orientaci. Za se jedná o kostku nebo perspektivu poznáme podle označení ve sloupci Typ. Vybereme kostku Adwenture Works a tlačítkem Další pokračujeme dále.

Excel-Connection-To-SSAS-Cube-Database-Selector

4. Po výběru kostky vidíme dialog, ve kterém si právě vytvořené připojení můžeme uložit pro pozdější použití, případně ještě modifikovat některé pokročilé vlastnosti týkající se ověření. Zadáme název souboru a tlačítkem dokončit uložíme nastavení.

Excel-Connection-To-SSAS-Cube-Save-Connection

5. Ve výchozím nastavení zobrazuje Excel data z multidimensionálních kostech jako Pivot tabulku, která poskytuje komfortní možnosti práce s dimenzemi a fakty. Ponecháme tedy předvybranou možnost Sestava kontingenční tabulky.  Pokud potřebujeme, můžeme změnit buňku v listu, ve které má kontingenční tabulka být umístěna, případně ji můžeme nechat umístit do nového listu.

Excel-Connection-To-SSAS-Cube-Insert-Pivot-Table

6. Nyní vidíme, že v listu byla vytvořena nová kontingenční tabulka a pravé části se nám zobrazuje seznam dostupných dimenzí a faktů, se kterými můžeme začít ihned pracovat tím, že je budeme myší přesouvat do příslušných polí. V menu je vidět, že se nacházíme v sekci Analýza, kde můžeme najít nejčastěji používané funkce pro analýzu dat jako je například vytvoření kontingenční grafu nebo pokročilá úprava MDX dotazu, kterým Excel načítá data z kostky.

Excel-Connection-To-SSAS-Cube-Pivot-Table

A zde je příklad praktického použití kontingenční tabulky, kdy nás zajímal počet běžných a internetových objednávek pro láhve na kolo:

Excel-Connection-To-SSAS-Cube-Pivot-Table-Select

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *