T-SQL

TRY & CATCH

TRY … CATCH šablona pro běžné ošetření klíčového sql kódu pro udržení datové integrity. Při použití v uložených procedurách, které jsou do sebe vzájemně vnořeny, je třeba dbát pravidla, že počet otevřených transakcí  (@@TRANCOUNT) musí být po opuštění vnořené procedury stejný jako byl v…
T-SQL

CREATE TABLE syntax surprise

What do you think: Is this valid CREATE TABLE statement? Transact-SQL CREATE TABLE dbo.SampleTable (ID INT,) GO 12 CREATE TABLE dbo.SampleTable (ID INT,)GO Definitely yes! Try it by your own. The only one reason how to explain I see that after comma there can be 0 or n members (empty) collection of…
T-SQL

Hrátky s Table Value Constructorem

Table Value Constructor (TVC) je v SQL Serveru sice již od verze 2008, ale vzhledem k tomu, jak moc si s ním můžeme vyhrát, nebude na škodu si projít pár zajímavých příkladů jeho použití. Jen pro zopakování si připomeňme, že…
SQL Server

SQL Server 2016 - Přehled novinek a změn v T-SQL

SQL Server 2016 je skutečným evolučním skokem ve vývoji této oblíbené databázové platformy a jeho význam je srovnatelný s příchodem SQL Serveru 2005 před jedenácti lety. Aktuální vydání přináší spoustu úplných novinek (Temporal Tables, Row Level Security, atd.) i významná…
SQL Server

#Errors in SSMS built-in reports

If you see picture like below in SSMS build in reports (Disk Usage by Top Table in this case) don’t get panic: It’s only another funny example of well known Out.Of.Memory exception. Just restart SSMS to get better;).
T-SQL

Jak chytře na zápis volání sp_executesql?

sp_executesql známe a používáme všichni pro vykonání dynamicky generovaného T-SQL kódu. Viděl jsem již nejrůznější zápisy a jmenné konvence, které se zdály na první pohled nekomplikované a vyhovující, ale s narůstající složitostí kódu se více a více od ideálu vzdalovaly….