BI

Stručný přehled Power BI služeb a nástrojů

Power BI neboli Power Business Inteligence je sada nástrojů a služeb z dílny Microsoftu určená k rychlé a efektivní analýze dat z různých zdrojů a graficky působivé prezentaci získaných výsledků. Důležitým konceptem, který stojí na pozadí, je “Self-service BI”, velmi volně přeloženo “udělej si sám”, což v praxi znamená, že…

Read more
SQL Server

Executing Scalar Functions

There are several ways how to execute scalar functions. A lot of them are well known: using SELECT or SET. But did you know that you can use EXECUTE too? We will play with all the options in this article and especially with EXECUTE we will enjoy it:)
T-SQL

Sekvence

Sekvence přicházejí jako novinka s SQL Serverem 2012 a přinášejí konečně ANSI standard pro generování číselných sekvencí, který v SQL Serveru dosud chyběl a ani IDENTITY či jiná různá řešení na míru ho nemohla plně nahradit. Sekvence jsou samostatné objekty, které můžeme vytvářet na úrovni databázových schémat, a nejsou přiřazeny…
BI

Enable Remote Errors in Reporting Services

If there is an error during report data retrieval or rendering then a message is displayed saying an error has occurred and for more details we should navigate to report server or enable remote errors on it. This is not a very useful message but it is meaningful from the…
T-SQL

Modifying data using table valued functions

Is it possible to modify data in T-SQL using inline table valued functions? It´s surprising, but YES, it´s possible. If we will remember the sentence from BOL, that we can think about inline table valued functions as  they are like parameterized views, then it’s more clear that we can modify…
SQL Server

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809

We have detected the following issue in production after upgrade from SQL Server 2012 SP2 to SQL Server 2014 SP1 with CU5: ‘Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809“. This message is fired when we try to send an email using sp_send_mail procedure with the query result to…
SQL Server

Vytvoření datumové řady pro reporty s pohyblivou časovou osou

Pokud potřebujeme vytvořit report, který nám bude ukazovat například počet objednávek za posledních třicet dnů zpět, potřebujeme získat datový set, který bude obsahovat řádek pro každý den a k němu odpovídající počet objednávek. V následujícím tutoriálu si ukážeme jednoduchou implementaci pomocí rekurzivní definice tabulky  a také příklad použití výsledných dat…

Read more