SQL Server

Kritický update KB3164398 pro SQL Server 2016

Microsoft uvolnil kritický update pro SQL 2016, který si můžete sami stáhnout a nainstalovat zde, případně se nabízí ke stažení sám při instalaci SQL Serveru nebo v rámci Windows Update. Updatě provádí aktualizaci Microsoft VC++ 2013 Runtime binaries, jejichž správná verze je předpokladem pro úspěšnou instalaci SQL Serveru. Kromě toho řeší i…

Read more
SQL Server

Management Studio 2016 a TFS Source Control

Pokud jste byli zvyklý používat solutions a projekty v předchozích verzích Management Studia a pomocí MSSCCI Provideru je synchronizovat s TFS, pak Vás nové Management Studio 2016 příliš nepotěší. Podle seznamu Deprecated Database Engine Features in SQL Server 2016 se v některé z dalších edic SQL Serveru již nepočítá s následujícími…
SQL Server

Instalace SQL Server Data Tools 2016

SQL Server Data Tools je sada nástrojů a šablon pro vývoj pro SQL Server ve Visual Studiu 2015 a 2013. Obsahuje šablony pro všechny důležité typy projektů: analytické kostky a tabulární modely, balíčky integračních služeb a reporty služby Reporting Services. Kromě toho je součástí instalace i šablona SQL Server Project,…
SQL Server

Instalace Management Studia 2016

Na rozdíl od předchozích verzí SQL Serveru bychom záložku pro instalaci Management Tools, pod kterými se ukrývalo i Management Studio, hledali v instalátoru SQL Serveru marně. Od verze 2016 se Management studio instaluje jako samostatný nástroj. Z pohledu Microsoftu jde o logický krok, protože nyní bude moci uvolňovat nové verze…

Read more
SQL Server

Instalace SQL Serveru 2016

SQL Server 2016 byl oficiálně uvolněn 1.června 2016. Na českém MSDN se objevil odkaz ke stažení v podvečer a nahradil odkazy ke stažení předcházejících tří CTP. Instalace je velmi podobná jako u předcházejících verzí s několika drobnými změnami a dalšími dialogy pro nové funkce. Jako největší změnu proti předchozím verzím…
BI

Stručný přehled Power BI služeb a nástrojů

Power BI neboli Power Business Inteligence je sada nástrojů a služeb z dílny Microsoftu určená k rychlé a efektivní analýze dat z různých zdrojů a graficky působivé prezentaci získaných výsledků. Důležitým konceptem, který stojí na pozadí, je “Self-service BI”, velmi volně přeloženo “udělej si sám”, což v praxi znamená, že…
SQL Server

Executing Scalar Functions

There are several ways how to execute scalar functions. A lot of them are well known: using SELECT or SET. But did you know that you can use EXECUTE too? We will play with all the options in this article and especially with EXECUTE we will enjoy it:)

Read more
T-SQL

Sekvence

Sekvence přicházejí jako novinka s SQL Serverem 2012 a přinášejí konečně ANSI standard pro generování číselných sekvencí, který v SQL Serveru dosud chyběl a ani IDENTITY či jiná různá řešení na míru ho nemohla plně nahradit. Sekvence jsou samostatné objekty, které můžeme vytvářet na úrovni databázových schémat, a nejsou přiřazeny…