Azure

Azure Data Studio

Azure Data Studio, formerly known as SQL Operations Studio, is a tool for basic SQL Server querying and administration on Windows, Mac-OS, and Linux. That it can be executed on other platforms then Windows is the main point why it…
T-SQL

Specifying FILEGROUP in SELECT * INTO

SQL Server 2017 and SP2 for SQL 2016 bring small enhancement of SELECT .. INTO clause which offers more possibilities on how to solve some DBA head-scratching situations. It’s possible to specify FILEGROUP where the new table will be created….
SQL Server

IDENTITY_CACHE and gaps in identity values chain

SQL Server 2016 brings a lot of new configuration options at the database level (DATABASE SCOPED CONFIGURATION) instead of at instance level only. SQL Server 2017 adds to this list another new option. It’s called IDENTITY_CACHE and allows us to…
Power BI Helper
BI

Power BI Helper

Power BI Helper is a smart tool that allows us to analyze Power BI Desktop files or connect to the model running inside the Power BI Desktop instance and check various performance-related statistics or metadata. In the latest major update…
BI

Jak zakázat přihlašovací dialog při spuštění Power BI Desktop?

Při spuštění Power BI Desktop nám stále vyskakuje přihlašovací formulář, který nás vybízí k registraci do powerbi.com nebo k přihlášení k již existujícímu účtu. Dialogy sice můžeme odklikat tím, že na prvním z nich zvolíme přihlášení k existujícímu účtu a…
T-SQL

TRIM() přichází: LTRIM(RTRIM()) v propadlišti dějin

Nová funkce TRIM(), která přichází v SQL Serveru 2017, je opravu jen logickou kombinací dvou funkcí RTRIM() a LTRIM() vnořených do sebe, ale i tak se jedná o milé vylepšení T-SQL jazyka, který se tím kompatibilitou zase o kousek blíží…
T-SQL

TRANSLATE() jako alternativa k řetězení REPLACE() funkcí

Další novou zajímavou funkcí pro práci s řetězci v SQL Serveru 2017 je funkce TRANSLATE(), která funguje jako šikovná náhrada více REPLACE() funkcí vnořených do sebe. Funkce má tři vstupní parametry: TRANSLATE ( inputString, characters, translations) inputString je řetězec, v…
DBA

Kde najít SQL Server 2017 Configuration Manager

Když nainstalujete SQL Server 2017 na nejnovější Windows 10 a bude chtít pomocí SQL Server Configuration Manageru změnit parametry instance, bude jeho ikonu hledat v nainstalovaných programech marně. Nově je totiž Configuration Manager distribuován jako snap-in do Microsoft Management Console…