BI

Enable Remote Errors in Reporting Services

If there is an error during report data retrieval or rendering then a message is displayed saying an error has occurred and for more details we should navigate to report server or enable remote errors on it. This is not a very useful message but it is meaningful from the…
T-SQL

Modifying data using table valued functions

Is it possible to modify data in T-SQL using inline table valued functions? It´s surprising, but YES, it´s possible. If we will remember the sentence from BOL, that we can think about inline table valued functions as  they are like parameterized views, then it’s more clear that we can modify…
SQL Server

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809

We have detected the following issue in production after upgrade from SQL Server 2012 SP2 to SQL Server 2014 SP1 with CU5: ‘Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809“. This message is fired when we try to send an email using sp_send_mail procedure with the query result to…
SQL Server

Vytvoření datumové řady pro reporty s pohyblivou časovou osou

Pokud potřebujeme vytvořit report, který nám bude ukazovat například počet objednávek za posledních třicet dnů zpět, potřebujeme získat datový set, který bude obsahovat řádek pro každý den a k němu odpovídající počet objednávek. V následujícím tutoriálu si ukážeme jednoduchou implementaci pomocí rekurzivní definice tabulky  a také příklad použití výsledných dat…

Read more
SQL Server

SQL Server Error 601: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement

Na produkčním serveru se pravidelně při větší update dat začalo objevovat následující chybové hlášení: ‘Error 601: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement’. Produkční server běží na SQL Server 2008R2 SP1 Standard edition. Po delší hledání se podařilo najít popis chyby v tomto KB:  http://support.microsoft.com/kb/960770/en-us.
SQL Server

Výpis všech indexů a jejich interní a externí fragmentace

Zjištění míry fragmentace indexů napříč je základní předpoklad pro volbu vhodné strategie optimalizace indexů pomocí rebuild/reorganize operací. Všechny podstatné informace lze získat využitím systémové funkce sys.dm_db_index_physical_stats() a jejím spojením se systémovými pohledy, které nám poskytnou dodatečné informace nutné pro identifikaci indexu.
SQL Server

Rebuild všech indexů v databázi

Nedílnou součástí správy databáze z pohledu výkonu je pravidelná údržba indexů, zejména tam, kde databáze není určena především pro čtení, ale míra DML operací převažuje nad čtením dat. Pomocí přiloženého skriptu je možné provést jednorázový rebuild všech indexů ve všech databázích na spravované instanci, případně skript upravit tak, aby rebuildoval indexy…

Read more