SQL Server

DROP...IF EXISTS

Nová syntaxe DROP … IF EXISTS je jednou z nejpraktičtějších novinek v SQL Serveru 2016 a při praktickém vývoji i přípravě deployment skriptů nám může ušetřit spoustu starostí a práce navíc. DROP… IF EXISTS lze použít tehdy, pokud chceme odstranit některý z podporovaných databázových objektů, ale nejsme si jisti, zda…
T-SQL

Column Aliases are Fully Ignored in INSERT Columns List

Time to time crazy things are happening in SQL Server. T-SQL looks like to be easy and rigid language without any options for playing with it like other languages. I will show you that there is still some space where you can do magic and have some fun. Check out…
SQL Server

HASHBYTES() v SQL Serveru 2016

V SQL Serveru 2016 Microsoft konečně vyslyšel volání uživatelů po odstranění jedno z omezení funkce HASHBYTES(), a sice, že maximální délka vstupní hodnoty pro hashování byla omezena na 8000 bytes. SQL Server 2016 toto omezení neobsahuje a je možné získat hash pro BLOB až do maximální hodnoty datového typu, jak…
SQL Server

Červencová aktualizace pro SQL Server 2016 Management Studio

1.7. vyšla nová aktualizace pro SSMS 2016, které v praxi předvádí, proč se Microsoft rozhodl, že SSMS nebude od verze 2016 součástí instalace SQL Serveru: může totiž vydávat aktualizace pro SSMS mimo hlavní releasy SQL Serveru. Novou aktualizaci a seznam změn najdete zde. Stačí také pustit SSMS a aktualizace se…

Read more
SQL Server

Novinky v Reporting Services 2016

Reporting Services 2016 se ve verzi SQL Server 2016 konečně dočkaly evoluce, kterou jsme deset let zpět marně očekávali. Přinášejí spoustu nových funkcí, přizpůsobující se moderním trendům v prezentaci dat i grafickém designu reportů a vývojáře potěší i vyslyšením několika přání, např. možnosti konečně uspořádat parametry reportu podle našich preferencí….
SQL Server

Reporting Services 2016 - Instalujeme Report Builder a Mobile Report Publisher

Pokud se nám úspěšně povedlo dokončit instalaci SQL Serveru 2016 a instalovali jsme také Reporting Services v nativním módu, budeme muset dříve nebo později provést instalaci ještě dvou dalších nástrojů: Report Builder, který složí pro vytváření Paginated Reports, jak se nově nazývají klasické statické reporty známé z předchozích verzí SSRS…
SQL Server

Sequences

Sequences come new with the SQL Server 2012 and finally include ANSI standard for generating numerical sequences, which had been missing in the SQL Server until now. Neither IDENTITY nor other various custom solutions were fully able to replace it. Sequences are independent objects, which we can created on the…

Read more