SQL Server

Instalace SQL Serveru 2016

SQL Server 2016 byl oficiálně uvolněn 1.června 2016. Na českém MSDN se objevil odkaz ke stažení v podvečer a nahradil odkazy ke stažení předcházejících tří CTP. Instalace je velmi podobná jako u předcházejících verzí s několika drobnými změnami a dalšími dialogy pro nové funkce. Jako největší změnu proti předchozím verzím…

Read more
SQL Server

Executing Scalar Functions

There are several ways how to execute scalar functions. A lot of them are well known: using SELECT or SET. But did you know that you can use EXECUTE too? We will play with all the options in this article and especially with EXECUTE we will enjoy it:)
SQL Server

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809

We have detected the following issue in production after upgrade from SQL Server 2012 SP2 to SQL Server 2014 SP1 with CU5: ‘Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809“. This message is fired when we try to send an email using sp_send_mail procedure with the query result to…
SQL Server

Vytvoření datumové řady pro reporty s pohyblivou časovou osou

Pokud potřebujeme vytvořit report, který nám bude ukazovat například počet objednávek za posledních třicet dnů zpět, potřebujeme získat datový set, který bude obsahovat řádek pro každý den a k němu odpovídající počet objednávek. V následujícím tutoriálu si ukážeme jednoduchou implementaci pomocí rekurzivní definice tabulky  a také příklad použití výsledných dat…
SQL Server

SQL Server Error 601: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement

Na produkčním serveru se pravidelně při větší update dat začalo objevovat následující chybové hlášení: ‘Error 601: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement’. Produkční server běží na SQL Server 2008R2 SP1 Standard edition. Po delší hledání se podařilo najít popis chyby v tomto KB:  http://support.microsoft.com/kb/960770/en-us.

Read more
SQL Server

Výpis všech indexů a jejich interní a externí fragmentace

Zjištění míry fragmentace indexů napříč je základní předpoklad pro volbu vhodné strategie optimalizace indexů pomocí rebuild/reorganize operací. Všechny podstatné informace lze získat využitím systémové funkce sys.dm_db_index_physical_stats() a jejím spojením se systémovými pohledy, které nám poskytnou dodatečné informace nutné pro identifikaci indexu.
SQL Server

Rebuild všech indexů v databázi

Nedílnou součástí správy databáze z pohledu výkonu je pravidelná údržba indexů, zejména tam, kde databáze není určena především pro čtení, ale míra DML operací převažuje nad čtením dat. Pomocí přiloženého skriptu je možné provést jednorázový rebuild všech indexů ve všech databázích na spravované instanci, případně skript upravit tak, aby rebuildoval indexy…
SQL Server

Odstranění duplicitních řádků

Existuje řada způsobů, jak z tabulky odstranit duplicitní řádky. Jedním z nich je využití analytické funkce spolu s CTE (Common Table Expression). Pomocí analytické funkce ROW_NUMBER() získáme pro každý řádek číslo, které bude unikátní vždy v rámci dané partition, kterou v příkladu níže vytvoříme tak, že pomocí klauzule PARITION BY…

Read more