SQL Server

IDENTITY, transakce a návrh datového modelu

Při návrhu datového modelu musíme myslet i na správnou velikost datového typu pro primární klíč. Standardem je datový typ INT, ale pokud máme dimenzi s několika prvky, rádi zvolíme TINYINT, je-li dimenze cizím klíčem ve faktové tabulce o velkém množství řádků. Úspora úložiště a vliv na výkon je poté jednoznačně…

Read more
SQL Server

Reporting Services 2017 - Kde najít licenční klíč?

V SQL Serveru 2017 již nejsou Reporting Services součástí standardní instalace jako jedna z volitelných položek, ale je třeba stáhnout  jako samostatný instalační balíček. Při instalaci jsme potom vyzvání k volbě, zda chceme nainstalovat Developer/Evaluation edici nebo zadat licenční klíč pro instalaci do produkčního prostředí. Kde ovšem klíč najít? V…
SQL Server

Error in transactional replication: 'Incorrect syntax near WHERE'

Last week we have seen this error when we have initialized new Subscriber from snapshot that was generated for transactional replication after published database schema was updated: ‘An error has occurred: Incorrect syntax near where’ This error occurred after about one hour of applying snapshot to subscribers database and caused…
SQL Server

SQL Server 2016 - Přehled novinek a změn v T-SQL

SQL Server 2016 je skutečným evolučním skokem ve vývoji této oblíbené databázové platformy a jeho význam je srovnatelný s příchodem SQL Serveru 2005 před jedenácti lety. Aktuální vydání přináší spoustu úplných novinek (Temporal Tables, Row Level Security, atd.) i významná rozšíření některých existujících funkcí (Columnstore, InMemory, atd.). V tomto článku…
SQL Server

#Errors in SSMS built-in reports

If you see picture like below in SSMS build in reports (Disk Usage by Top Table in this case) don’t get panic: It’s only another funny example of well known Out.Of.Memory exception. Just restart SSMS to get better;).
SQL Server

Generátor unikátních ID

V době, kdy ještě neexistovaly v SQL serveru sekvence, jsme při vytvoření generátoru unikátních IDček napříč celou databází byli odkázání na lidovou tvořivost. Dnes si ukážeme snad nejjednodušší možné řešení s využitím SCOPE_IDENTITY () a jedné tabulky, která drží naše již použitá IDčka.
SQL Server

Nalezení textového řetězce v databázi

V případě, že máme neznámou nebo rozsáhlou databázi a snažíme se dohledat výskyt určitých dat, aniž bychom tušili, v které tabulce je máme hledat, stojíme před otázkou, jak prohledat všechny tabulky, zda se v nich určitý řetězec vyskytuje. Stejný problém budeme řešit i v případě, že máme databázi, která nepoužívá…

Read more