SQL Server

Error in transactional replication: 'Incorrect syntax near WHERE'

Last week we have seen this error when we have initialized new Subscriber from snapshot that was generated for transactional replication after published database schema was updated: ‘An error has occurred: Incorrect syntax near where’ This error occurred after about one hour of applying snapshot to subscribers database and caused…
SQL Server

SQL Server 2016 - Přehled novinek a změn v T-SQL

SQL Server 2016 je skutečným evolučním skokem ve vývoji této oblíbené databázové platformy a jeho význam je srovnatelný s příchodem SQL Serveru 2005 před jedenácti lety. Aktuální vydání přináší spoustu úplných novinek (Temporal Tables, Row Level Security, atd.) i významná rozšíření některých existujících funkcí (Columnstore, InMemory, atd.). V tomto článku…
SQL Server

#Errors in SSMS built-in reports

If you see picture like below in SSMS build in reports (Disk Usage by Top Table in this case) don’t get panic: It’s only another funny example of well known Out.Of.Memory exception. Just restart SSMS to get better;).
SQL Server

Generátor unikátních ID

V době, kdy ještě neexistovaly v SQL serveru sekvence, jsme při vytvoření generátoru unikátních IDček napříč celou databází byli odkázání na lidovou tvořivost. Dnes si ukážeme snad nejjednodušší možné řešení s využitím SCOPE_IDENTITY () a jedné tabulky, která drží naše již použitá IDčka.
SQL Server

Nalezení textového řetězce v databázi

V případě, že máme neznámou nebo rozsáhlou databázi a snažíme se dohledat výskyt určitých dat, aniž bychom tušili, v které tabulce je máme hledat, stojíme před otázkou, jak prohledat všechny tabulky, zda se v nich určitý řetězec vyskytuje. Stejný problém budeme řešit i v případě, že máme databázi, která nepoužívá…

Read more
SQL Server

IDENTITY sloupec se záporným inkrementem

Kromě klasického nastavení IDENTITY(1,1), tedy inkrementace od jedničky a vždy o +1, můžeme nastavit inkrement i záporný, tedy vždy odečítat jedničku, jak je vidět v příkladu níže.
SQL Server

CURRENT_TRANSACTION_ID()

CURRENT_TRANSACTION_ID() je nenápadná, ale nadmíru užitečná funkce, která přichází v SQL Serveru 2016 a umožňuje nám zjistit, jaké číslo má aktuální transakce v určitém připojení (session). Před SQL Serverem 2016 bylo možné stejnou informaci zjistit ze systémového pohledu sys.dm_tran_current_transaction a můžeme tak činit i nadále, ale skalární návratová hodnota nové…
SQL Server

DROP...IF EXISTS

Nová syntaxe DROP … IF EXISTS je jednou z nejpraktičtějších novinek v SQL Serveru 2016 a při praktickém vývoji i přípravě deployment skriptů nám může ušetřit spoustu starostí a práce navíc. DROP… IF EXISTS lze použít tehdy, pokud chceme odstranit některý z podporovaných databázových objektů, ale nejsme si jisti, zda…

Read more