SQL Server

Jednoduchý batch generátor a jeho praktické využití

V praxi se často můžeme setkat s nutností provádět některé operace po částech či ve více transakcích, protože pokud bychom je vykonali jako jedinou operaci, bude vše trvat neúměrně dlouho, případně si provedení operace může vyžádat systémové prostředky, které nemáme. Nejčastěji se s tímto scénářem setkáme v případě mazání řádků…

Read more
SQL Server

Partitioned pohledy

Partitioned pohledy představují mocný nástroj a rychlou alternativu ke klasickému partitioningu tabulek. Umožňují nám rozdělit velkou tabulku do několika menších tabulek. Data jsou mezi jednotlivými tabulkami rozdělena podle rozsahu hodnot v jednom sloupci, který jsme zvolili jako klíč. Nad tímto sloupcem je v každé tabulce pomocí CHECK omezení určen rozsah hodnot,…
SQL Server

Zakázání a povolení všech constraintů nad tabulkou

Při práci s tabulkami, které mají cizí klíče zajišťující integritu dat, často řešíme problém, jak tyto klíče a jiná omezení dočasně vypnout, abychom mohli například provést změnu dat v tabulce, rychlý import velkého množství dat či manipulaci s jinou tabulkou, na kterou se původní tabulka odkazuje. Cizí klíče a jiná…
SQL Server

sp_get_query_template

Systémová procedura sp_get_query_template je nenápadný, ale velmi užitečný pomocník. Primárně je sice určena pro vytváření šablon dotazu pro plan guidy, ale stejně tak dobře ji můžeme využít pro scénář, kdy máme rozsáhlé query s řadou parametrů a z nějakého důvodu potřebujeme dotaz volat z dynamického sql, např. pro různé databáze…

Read more
SQL Server

Nedokumentované uložené procedury

Každá edice SQL Serveru zahrnuje množství uložených a extended procedur, které nejsou zmíněny v oficiální dokumentaci, což znamená především to, že jsou určeny pouze pro interní potřebu Microsoftu a mohou být kdykoliv změněny nebo odstraněny. Přesto je spousta z nich nebývale užitečná a používána široce i komunitou. Dnes se podíváme…
SQL Server

Generování dat do HTML pomocí T-SQL

V praxi se čas od času objeví požadavek, vygenerovat pomocí T-SQL jazyka výstupní data přímo ve formátu HTML, např. pro export do webové aplikace. Náramně užitečné to může být i v případě, pokud si necháváme přímo z SQL Serveru posílat různé emailové notifikace a rádi bychom je doplnili daty tak,…
SQL Server

Připojení Resource databáze

Resource databáze je systémová databáze SQL Serveru, která normálně není uživateli přístupná a není ani viditelná ve stromu databází v Management Studiu. Přesto se objekty v ní obsažené zobrazují v každé uživatelské databázi v rámci sys.* a dalších schémat. V běžné praxi nenarazíte na nutnost se jí jakkoliv zabývat (kromě…

Read more
SQL Server

Vytvoření view s daty z uložené procedury

Můžeme vytvořit view, ve kterém přímo zavoláme uloženou proceduru a vrátíme z ní data jako sloupce view? Ano, je to možné s pomocí funkce OPENROWSET, jak ukazuje příklad níže. Nicméně, opravdu věřím, že se s podobnou programátorskou kreativitou nesetkám v produkčním kódu:)
SQL Server

Jazykové nastavení připojení

Pro každé připojení (session) můžeme nastavit jejích výchozí jazyk a toto nastavení následně určuje některé charakteristiky daného připojení, např. v jakém jazyce se budou zobrazovat systémové zprávy nebo různé formáty data, dny v týdnu a podobně. Než se pustíme do změny jazyka připojení, podívejme se,  jak můžeme zjistit aktuální nastavení:…
SQL Server

SET DATEFORMAT

Stává se poměrně často, že potřebujeme převést datum uložený jako textový řetězec na některý z datových typů určených přímo pro ukládání data a času (např. datetime, datetime2, date, etc.). Jak ale zajistíme, aby SQL Server správně rozuměl textovému řetězci a poznal zejména to, v jakém pořadí jsou v něm uloženy…

Read more