SQL Server

Vytvoření view s daty z uložené procedury

Můžeme vytvořit view, ve kterém přímo zavoláme uloženou proceduru a vrátíme z ní data jako sloupce view? Ano, je to možné s pomocí funkce OPENROWSET, jak ukazuje příklad níže. Nicméně, opravdu věřím, že se s podobnou programátorskou kreativitou nesetkám v produkčním kódu:)

CREATE VIEW v_test AS
   SELECT *
   FROM OPENROWSET ('SQLOLEDB', 'SERVER=MyServer; Trusted_Connection=YES', 
                  'SET FMTONLY OFF; EXEC sp_who')

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *