SQL Server

Připojení Resource databáze

Resource databáze je systémová databáze SQL Serveru, která normálně není uživateli přístupná a není ani viditelná ve stromu databází v Management Studiu. Přesto se objekty v ní obsažené zobrazují v každé uživatelské databázi v rámci sys.* a dalších schémat.

V běžné praxi nenarazíte na nutnost se jí jakkoliv zabývat (kromě specifických případů pří upgrade/patchování), ale pro zvídavé přikládáme postup, jak si Resource databázi připojit jako běžnou uživatelskou databázi a podívat se jí na střeva:)

1. Zastavte instanci, jejíž resources databázi chcete připojit.

2. Zkopírujte tyto soubory na soubory s novým názvem s postfixem _copy:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\MSSQLSystemResource.mdf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\MSSQLSystemResource.ldf

zkopírovat na

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\MSSQLSystemResource_copy.mdf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\MSSQLSystemResource_copy.ldf

3. Spusťtě opět instanci

4. Připojete soubory níže uvedeným kódem k instanci. Pozor, nelze pro provedení této operace použít MSSMS.
EXEC sp_attach_db
‘MSSQLServerResource_Copy’,
‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\MSSQLSystemResource_copy.mdf’,
‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\MSSQLSystemResource_copy.ldf’;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *