T-SQL

Concatenating strings in T-SQL

It may look like an easy task to concatenate string in T-SQL at the first look. But it still has some hidden points where beginners are failing most of the time. There are a few very important things to remember…
T-SQL

Comparing strings with trailing spaces

There is all the time confusion in developer’s daily job how exactly is SQL Server handling padding spaces before and after strings in comparison and data persistence. Time to make it more clear now. Few most important things to remember…
T-SQL

Specifying FILEGROUP in SELECT * INTO

SQL Server 2017 and SP2 for SQL 2016 bring small enhancement of SELECT .. INTO clause which offers more possibilities on how to solve some DBA head-scratching situations. It’s possible to specify FILEGROUP where the new table will be created….
T-SQL

TRIM() přichází: LTRIM(RTRIM()) v propadlišti dějin

Nová funkce TRIM(), která přichází v SQL Serveru 2017, je opravu jen logickou kombinací dvou funkcí RTRIM() a LTRIM() vnořených do sebe, ale i tak se jedná o milé vylepšení T-SQL jazyka, který se tím kompatibilitou zase o kousek blíží…
T-SQL

TRANSLATE() jako alternativa k řetězení REPLACE() funkcí

Další novou zajímavou funkcí pro práci s řetězci v SQL Serveru 2017 je funkce TRANSLATE(), která funguje jako šikovná náhrada více REPLACE() funkcí vnořených do sebe. Funkce má tři vstupní parametry: TRANSLATE ( inputString, characters, translations) inputString je řetězec, v…
T-SQL

UNPIVOT()

PIVOT() a UNPIVOT() jsou velmi užitečné funkce jazyka T-SQL. My si dnes ukážeme použití UNPIVOT() funkce na příkladu s objednávkami a jejich cenou a daňovou sazbou. K tomu přidáme i ukázku toho, jak využít možnosti řetězení UNPIVOT() funkcí v jedno…
T-SQL

TRY & CATCH pattern

TRY & CATCH should be used where reasonable to prevent unhandled exceptions in T-SQL code and routines. It’s prepared for copy/paste purposes for everyday use. We may have two basic types of pattern: The new one using THROW keyword The…