T-SQL

Specifying FILEGROUP in SELECT * INTO

SQL Server 2017 and SP2 for SQL 2016 bring small enhancement of SELECT .. INTO clause which offers more possibilities on how to solve some DBA head-scratching situations. It’s possible to specify FILEGROUP where the new table will be created….
T-SQL

TRIM() přichází: LTRIM(RTRIM()) v propadlišti dějin

Nová funkce TRIM(), která přichází v SQL Serveru 2017, je opravu jen logickou kombinací dvou funkcí RTRIM() a LTRIM() vnořených do sebe, ale i tak se jedná o milé vylepšení T-SQL jazyka, který se tím kompatibilitou zase o kousek blíží…
T-SQL

TRANSLATE() jako alternativa k řetězení REPLACE() funkcí

Další novou zajímavou funkcí pro práci s řetězci v SQL Serveru 2017 je funkce TRANSLATE(), která funguje jako šikovná náhrada více REPLACE() funkcí vnořených do sebe. Funkce má tři vstupní parametry: Transact-SQL TRANSLATE ( inputString, characters, translations) 1 TRANSLATE ( inputString, characters, translations) inputString je řetězec, v němž chceme provést nahrazení…
T-SQL

UNPIVOT()

PIVOT() a UNPIVOT() jsou velmi užitečné funkce jazyka T-SQL. My si dnes ukážeme použití UNPIVOT() funkce na příkladu s objednávkami a jejich cenou a daňovou sazbou. K tomu přidáme i ukázku toho, jak využít možnosti řetězení UNPIVOT() funkcí v jedno…
T-SQL

TRY & CATCH

TRY … CATCH šablona pro běžné ošetření klíčového sql kódu pro udržení datové integrity. Při použití v uložených procedurách, které jsou do sebe vzájemně vnořeny, je třeba dbát pravidla, že počet otevřených transakcí  (@@TRANCOUNT) musí být po opuštění vnořené procedury stejný jako byl v…
T-SQL

CREATE TABLE syntax surprise

What do you think: Is this valid CREATE TABLE statement? Transact-SQL CREATE TABLE dbo.SampleTable (ID INT,) GO 12 CREATE TABLE dbo.SampleTable (ID INT,)GO Definitely yes! Try it by your own. The only one reason how to explain I see that after comma there can be 0 or n members (empty) collection of…
T-SQL

Hrátky s Table Value Constructorem

Table Value Constructor (TVC) je v SQL Serveru sice již od verze 2008, ale vzhledem k tomu, jak moc si s ním můžeme vyhrát, nebude na škodu si projít pár zajímavých příkladů jeho použití. Jen pro zopakování si připomeňme, že…
T-SQL

Jak chytře na zápis volání sp_executesql?

sp_executesql známe a používáme všichni pro vykonání dynamicky generovaného T-SQL kódu. Viděl jsem již nejrůznější zápisy a jmenné konvence, které se zdály na první pohled nekomplikované a vyhovující, ale s narůstající složitostí kódu se více a více od ideálu vzdalovaly….