SQL Server

Výpis všech indexů a jejich interní a externí fragmentace

Zjištění míry fragmentace indexů napříč je základní předpoklad pro volbu vhodné strategie optimalizace indexů pomocí rebuild/reorganize operací. Všechny podstatné informace lze získat využitím systémové funkce sys.dm_db_index_physical_stats() a jejím spojením se systémovými pohledy, které nám poskytnou dodatečné informace nutné pro identifikaci indexu.

Přehled indexů s interní a externí fragmentací

Přehled indexů s interní a externí fragmentací – příklad po spuštění nad msdb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *