T-SQL

Převod seznamu hodnot s oddělovačem do tabulky pomocí XML

Klasický problém, který řešíme téměř každý den je, jak si převést seznam hodnot oddělených čárkou nebo jiným znakem z textového řetězce do tabulkového formátu, abychom s daty mohli dále pracovat. Jednou z možností je využití schopností T-SQL jazyka pro práci s XML daty. Náš testovací řetězec si jednoduše pomocí REPLACE() převedeme na řetězec ve formátu XML, která následně pomocí NODES() funkce převedeme na data v tabulárním formátu:

Od verze SQL Server 2016 (compatibility level = 130) už naštěstí nemusíme podobný scénář absolvovat a stačí využití novou funkci pro parsování řetězců STRING_SPLIT():

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *