T-SQL

OUTPUT

OUTPUT klauzule přišla do SQL Serveru již v edici 2008, ale stále je to výrazně nedoceněná funkcionalita a spousta vývojářů raději nejprve vloží data do tabulky a pak se teprve pomocí WHERE snaží přesvědčit, že se vše povedlo. Proto jsem pro Vás připravil krátký přehled všech vychytávek, které s OUTPUT klauzulí můžeme dělat pro základní DML operace.

Zopakujme si ale nejprve základní fakta o použití OUTPUT:

 • vrací data pro každý řádek, který byl ovlivněn některým z příkazů INSERT, UPDATE, DELETE nebo MERGE (DML operace)
 • výstup je možné vrátit rovnou jako data klientovi nebo uložit do tabulky, temporární tabulky nebo table variable
 • OUTPUT je možné použít i jako vnořenou část všech čtyř DML příkazů
 • s výstupními daty lze přímo pracovat pomocí nejrůznějších výrazů

Příklady jsou zpracovány co nejjednodušší formou pro rychlé použíti metodou copy & paste.

INSERT:

CREATE TABLE dbo.SampleTable
(Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(50)
)
GO

-- OUTPUT from INSERT into @TableVariable

DECLARE @InsertedRows TABLE (RowId INT)

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.Id
    INTO @InsertedRows
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')

SELECT * FROM @InsertedRows
GO


-- OUTPUT from INSERT into ##TemporaryTable

CREATE TABLE ##tmp (RowId INT)

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.Id
    INTO ##tmp
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')

SELECT * FROM ##tmp
GO

-- OUTPUT from INSERT into UserTable

CREATE TABLE UserTable (RowId INT)
GO

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.Id
    INTO UserTable
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')

SELECT * FROM UserTable
GO

-- OUTPUT from INSERT with *

DECLARE @InsertedRows TABLE (RowId INT, Name VARCHAR(50))

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.*
    INTO @InsertedRows
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')

SELECT * FROM @InsertedRows
GO

-- OUTPUT from multiple INSERTs

DECLARE @InsertedRows TABLE (RowId INT, Name VARCHAR(50))

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.*
    INTO @InsertedRows
VALUES
  ('Name1')

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.*
    INTO @InsertedRows
VALUES
  ('Name2')

SELECT * FROM @InsertedRows
GO

-- OUTPUT from INSERT from SELECT

DECLARE @InsertedRows TABLE (RowId INT, Name VARCHAR(50))

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.*
    INTO @InsertedRows
SELECT 'Name1' 

SELECT * FROM @InsertedRows
GO

-- OUTPUT from INSERT with column names on output table

DECLARE @InsertedRows TABLE (RowId INT, Name VARCHAR(50))

INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.Id
    INTO @InsertedRows (RowId)
SELECT 'Name1' 

SELECT * FROM @InsertedRows
GO

-- OUTPUT from INSERT with SELECT output values only
INSERT INTO dbo.SampleTable
  OUTPUT INSERTED.*
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')

UPDATE:

CREATE TABLE dbo.SampleTable
(Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(50)
)
GO

INSERT INTO dbo.SampleTable
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')

SELECT * FROM dbo.SampleTable
GO

-- OUTPUT from UPDATE with SELECT output values only
UPDATE dbo.SampleTable
  SET Name = 'Name3UPDATED'
OUTPUT 
  INSERTED.Id,
  DELETED.Id,
  INSERTED.Name,
  DELETED.Name
WHERE Id = 3
GO

-- OUTPUT from UPDATE into @TableVariable
DECLARE @Updated TABLE (Id INT,
            NewValue VARCHAR(50),
            OldValue VARCHAR(50))

UPDATE dbo.SampleTable
  SET Name = 'Name4UPDATED'
OUTPUT 
  INSERTED.Id,
  INSERTED.Name,
  DELETED.Name
  INTO @Updated
WHERE Id = 4

SELECT * FROM @Updated
GO

DELETE:

CREATE TABLE dbo.SampleTable
(Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 Name VARCHAR(50)
)
GO

INSERT INTO dbo.SampleTable
VALUES
  ('Name1'), 
  ('Name2'),
  ('Name3'),
  ('Name4'),
  ('Name5')
GO

-- OUTPUT from DELETE with SELECT output values only
DELETE FROM dbo.SampleTable
  OUTPUT DELETED.Id,
      DELETED.Name
WHERE Id = 3
GO

-- OUTPUT from DELETE into @TableVariable
DECLARE @Deleted TABLE (Id INT)

DELETE FROM dbo.SampleTable
  OUTPUT DELETED.Id
    INTO @Deleted
WHERE Id = 5

SELECT * FROM @Deleted
GO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *