DBA

Kde najít SQL Server 2017 Configuration Manager

Když nainstalujete SQL Server 2017 na nejnovější Windows 10 a bude chtít pomocí SQL Server Configuration Manageru změnit parametry instance, bude jeho ikonu hledat v nainstalovaných programech marně. Nově je totiž Configuration Manager distribuován jako snap-in do Microsoft Management Console (mmc.exe) a pokud jej chcete spustit, použijte WIN+R a zadejte:

  • SQLServerManager14.msc => pro SQL Server 2017
  • SQLServerManager13.msc => pro SQL Server 2016
  • SQLServerManager12.msc => pro SQL Server 2014
  • SQLServerManager11.msc => pro SQL Server 2012

Pokud si chcete vytvořit zástupce na ploše, najde jednotlivé verze Manageru zde:

SQL Server 2017 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
SQL Server 2016 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
SQL Server 2014 (12.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc
SQL Server 2012 (11.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc

Více na MSDN – SQL Server Configuration Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *