T-SQL

TRY & CATCH

TRY … CATCH šablona pro běžné ošetření klíčového sql kódu pro udržení datové integrity.

Při použití v uložených procedurách, které jsou do sebe vzájemně vnořeny, je třeba dbát pravidla, že počet otevřených transakcí  (@@TRANCOUNT) musí být po opuštění vnořené procedury stejný jako byl v okamžiku, kdy kód do vnořené procedury vstoupil.

Příklad použití pro zachycení chyby při přetypování:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *